SETKÁNÍ NA NEJVYŠŠÍM SOUDU ČR

Dne 24. dubna 2024 se uskutečnilo setkání čelných představitelů Nejvyššího soudu ČR s vedoucími kateder zabezpečujících výuku předmětů soukromého práva na veřejných vysokých školách v ČR. Předmětem jednání, které proběhlo ve vysoce konstruktivním a přátelském duchu, byla identifikace možných forem spolupráce a posouzení přínosu. Za Nejvyšší soud ČR se jednání zúčastnili místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petr Šuk a předsedkyně civilního kolegia Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Pavlína Brzobohatá, Fakultu právnickou ZČU reprezentovali: za katedru obchodního práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., za katedru občanského práva doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. a za katedru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (Z organizačních důvodů se nepodařilo zabezpečit společný snímek všech účastníků.)

c64c9e3c-6396-4f9c-adb7-9d49eb35bde0