Disciplinární komise

Předseda

JUDr. Anna Outlá

Členové

Akademická část

 • JUDr. Anna Outlá
 • JUDr. Bc. Petr Kybic, Ph.D.
 • Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Studentská část

 • Darina Chaloupková
 • Anna Vitáková
 • Ema Wágnerová

Náhradníci

Akademická část

 • JUDr. Mgr. Silvie Anderlová
 • JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
 • JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph. D.

Studentská část

 • Adam Beneš
 • Jakub Šindelář
 • Filip Tutzký