Kolegium děkana

Předseda kolegia

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  - děkan Fakulty právnické ZČU

členové

 • Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
 • doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 • JUDr. Oto Kunz, CSc.
 • JUDr. Tomáš Louda, CSc.
 • doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - proděkan pro strategii a rozvoj
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
 • doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A.

Zápisy z kolegia děkana