Historie FAKULTY PRÁVNICKÉ

1993

Založení Fakulty právnické

1995

Stěhování do budovy Americká 42

2002

Doktorský studijní program

2006

Stěhování do budovy sady Pětatřicátníků 14

2011

Práce na novém směřování fakulty

2012

Konsolidace fakulty děkanem doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

2017

Založení časopisu Právnické listy

2019

Obhájení studijního programu Mgr. a Bc.

2019

Obhájení studijního programu Ph.D.

2019

Fakulta roku

2020

Děkanem JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.