Katedry a pracoviště

O katedře

Vedoucí katedry:

 • JUDr. Petra Hrubá Smržová (Jánošíková), Ph.D.

Tajemník katedry:

 • Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Odborní asistenti:

 • JUDr. Mgr. Silvie Anderlová
 • Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Hablovič
 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D
 • Ing. Josef Nocar

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Ing. Lukáš Toman

O katedře

Vedoucí katedry:

 • JUDr. Oto Kunz, CSc.

Tajemník katedry:

 • JUDr. Milan Müller, Ph.D., LL.M.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • Prof., Prof.zw. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c

Odborní asistenti:

 • JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D.
 • JUDr. Josef Mrázek, Dr.Sc.
 • JUDr. Milan Müller, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Dana Římanová
 • Mgr. Jaroslav Větrovský, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová, Ph.D., LL.M.

 Externí spolupracovníci:

 • Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
 • Doc. Dr. Marek Jukl, Ph.D.

O katedře

Vedoucí katedry:

 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Tajemník katedry:

 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
 • doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.

 Odborní asistenti:

 • JUDr. Kateřina Burešová, Ph.D..
 • JUDr. Anna Outlá
 • JUDr. Pavla Tloušťová, Ph.D., MBA
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

 Asistenti:

 • Mgr. Petr Ptáček

Externí spolupracovníci

 • JUDr. Helena Balvínová, Ph.D
 • JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D
 • JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D.
 • JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb

O katedře

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Tajemník katedry:

 • doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

 Profesoři:

 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

 Docenti:

 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
 • doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Alena Bányaiová, CSc.
 • JUDr. Jan Hák, Ph.D.
 • Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D
 • JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D.
 • JUDr. Josef Pelech, Ph.D.
 • JUDr. Kristýna Spurná
 • JUDr. Radek Spurný
 • JUDr. Alexander Šíma
 • JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A.
 • JUDr. Jitka Wolfová

Asistenti:

 • Mgr. Petr Ptáček

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Blanka Kapitánová
 • JUDr. Milena Opatrná
 • JUDr. Jan Pauly
 • JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
 • JUDr. Helena Rabanová
 • JUDr. Miloslav Ungr
 • JUDr. Josef Vrabec
 • JUDr. Petra Žikovská, Mg.A.

Aktuality KPO

O katedře

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Tajemník katedry:

 • Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 

Docenti:

 • doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Eva Ambrož Benešová, Ph.D., LL.M
 • Mgr. Michal Dittrich, Ph.D.
 • JUDr. Markéta Dittrich Neklová, Ph.D.
 • Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.
 • JUDr. Martin Janák
 • JUDr. PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

Asistenti:

 • Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

O katedře

Vedoucí katedry:

 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Tajemník katedry:

 • JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
 • doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
 • doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

Odborní asistenti:

 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 • JUDr. Jan Podola, Ph.D.  
 • JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
 • JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Asistenti:

 • Mgr. Petra Krtková

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 • Mgr. Martin Šlosar
 • Mgr. Martina Vintrová, IC.D.
 • Mgr. Vojtěch Vrba
 • doc. JUDr. Michaela Židlická

O katedře

Vedoucí katedry:

 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Tajemník katedry:

 • JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Josef Baxa
 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
 • JUDr. Jana Kotounová, Ph.D.
 • JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

Asistenti:

 • Mgr. Pavel Kopecký

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Václav Henych
 • JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D

O katedře

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc

Tajemník katedry:

 • Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
 • doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.
 • JUDr. Vlasta Formánková
 • Mgr. Jan Lego, Ph.D.
 • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

Externí spolupracovníci:

 • JUDr. Petr Kišš, Ph.D.
 • JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Hajšman

O katedře

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Tajemník katedry:

 • ---

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Docenti:

 • doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.
 • doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Petr Kybic, Ph.D.
 • JUDr. Petr Škvain, Ph.D.
 • JUDr. Milan Tomeš
 • JUDr. Eduard Wipplinger

Externí spolupracovníci:

 • Mgr. Karolína Hanzlová
 • prof. MUDr. Miroslav Hirt, CS.c
 • Mgr. Vojtěch Lažanský
 • JUDr. Milan Suk
 • JUDr. Bc. Michal Volf

 

Aktuality KTR

O katedře

Vedoucí katedry:

 • JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Tajemník katedry:

 • Bc. Jana Hájková

Sekretariát

Členové katedry

Docenti:

 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Odborní asistenti:

 • Ing. Vojtech Kouba, Ph.D.
 • Ing. Milan Lindner, Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Louda, CSc.
 • JUDr. Miloš Matula, CSc.

Asistenti:

 • Mgr. Helena Sequensová
 • JUDr. Petr Triner

O katedře

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D

Tajemník katedry:

 • Ivana Jurčová

Sekretariát

Členové katedry

Profesoři:

 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c.

Docenti:

 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Odborní asistenti:

 • JUDr. Pavla Buriánová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Křivka. Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.
 • JUDr. Josef Skála, CSc.
 • JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová
 • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

 Externí spolupracovníci:

 • Marko Heimann LL.M. LL.M. 
 • JUDr. Miloš Kulda, Ph.D.
 • Prof. Dr. Gerald G. Sander, M.A., Mag. rer. publ.